Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
mandag 25. september 2017

Pust av liv

Du formet mennesket
av jordens grunn
og pustet liv i Din skapelse

Du ga oss en klode
fylt av levende vesener
til å forvalte

Du er Skaperen
og i Deg er makten
til å gi pust av liv

I Deg er starten og slutten
og du har skjenket oss
evig liv ved tro på Jesus

I oppstandelsen
kom nåden og frelsen
og himmelrikets dører ble åpnet
for alle Dine barn

Ingen kommentarer: