Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
onsdag 24. desember 2014

Julaften

Da er dagen kommet
det er Julaften igjen

Vi gleder oss i sammen
over vår glade julekveld

Med julekrybben fremme
for å minne oss om
den gaven vi har fått
fra vår Far i himmelen
at en frelser ble født
i Betlehem
som ga oss et løfte
om kjærlighet og evig liv

I kveld skal vi feire
Jesu fødsel
med tro, håp og kjærlighet

med glade hjerter og lyse sinn…

fredag 12. desember 2014

Lys | Gud

Over oss er Du
og passer på
fra himmelen…

Vi får være Dine barn
godt tatt hånd om
i Din kjærlighet

Du lar solen skinne…
Stjernene glitre…
Og månen lyse…

Både dag og natt
er himmelen opplyst
så vi ikke fanges
av mørke
og går oss vill

Du sørger for oss
og at vi alltid
har lys i livene våre
som viser oss
hvor det er trygt å gå

Vi er aldri forlatt
til mørket
så lenge vi er i Din kjærlighet

Du lyser opp
livene våre…

Innvendig i hjertet
og i sjelen…

Utvendig på himmelen…


Og Du lar Ditt lys lede oss til Deg…

mandag 8. desember 2014

Englevakt

Lydløse lette vingeslag
fra Guds engler
som passer på
fyller stillheten
omkring oss…

Englene våker
over deg og meg…

De er Guds himmelskare
som han har skapt
underfullt og fantastisk

Vakre engler
til glede for oss
som tror på dem

Vår egen skytsengel
følger alltid
med på at vi går trygt
på rett vei
gjennom livet
og hjelper våre foldede hender
i bønn
når vi ber til vår Far i himmelen…
  

lørdag 6. desember 2014

Troens…

Troens håp
er evig kjærlighet
fra vår Far i himmelen

Troens vern
er evig ly
under himmelens vinger

Troens styrke
er evig vilje
til å elske

Troens ord
er evig lys
som alltid viser vei

Troens glede
er livets gave

levd i Jesus frelse…

Troens velsignelse


Det gode er
alltid bevart
i kjærligheten

Vårt håp til Deg
er aldri forgjeves

Du gir oss
et liv i velsignelse

Ditt lys viser oss
vei ut av mørke
og fører oss mot dag

Din dag for oss
er lysere enn alt

Du sørger alltid
for oss

Du gav oss frelse
i troen på Jesus

Å tro på Ham
gjør oss født på nytt

Når vi tar imot gaven
i det glade budskap
leves livet i helhet
med Jesus i våre hjerter...

torsdag 4. desember 2014

Tre stjerner

Tre stjerner
på himmelen…

En for tro
så vi kan få evig liv…

En for håp
så vi alltid ser lyst på livet…

En for kjærlighet
så vi alltid kan føle oss elsket…

Tre stjerner
på himmelen
til å minne oss
om vår Gud
og tro, håp og kjærlighet…Veien til himmelen

En Gud
som alltid passer på oss…

En kjærlighet
som er større enn alt…

En nåde
som tilgir vår skyld
og gjør oss rene…

En frelse
som er gitt oss i gave
for å gi evig liv…

En tro
som viser oss veien
til himmelen…