Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
lørdag 31. mars 2012

Gjenfødt


I det gode
fødes nytt liv

Av alt som er
kommer eller har vært
synes gjenfødelsen

Der kjærligheten
sprenger grensene
som sperrer for evig liv

Og seier over døden skjer

I Jesus navn
som tar imot med åpne armer
de sjeler som kommer

Der himmelriket åpner seg
og tar imot deg

Hvor alt er i det gode
og du er fri til evig tid!

tirsdag 27. mars 2012

Evig liv


Det finnes et liv
i lysets vei…

Det er den retningen
Jesus viser deg…

Kjærligheten gror
i Hans navn…

Livet leves
til evig tid…

Fryd over frelsen
som er gitt…

Den største gaven
har vi fått…

Gitt til oss ved
troen på Kristi kors… 

fredag 23. mars 2012

Hyrde | Helhet


Jeg går fulgt av mine egne fotspor
Fotsporene er min røde tråd

De finnes alltid
De er… fordi jeg er…

Jeg går ledet langs veien
av Den gode hyrde

Han passer på at jeg ikke går meg vill

Destinasjonen er meg i min helhet
i Hans lys og kjærlighet…

Så stor er Jesus…
at han alltid viser vei

Rosen


Rosen i livet mitt er deg
Du er rak og ærverdig
Og dine torner er skarpe
Men stikker ikke meg
Din farge er dyp
Og pryder min sjel
Du deler med meg
Av din endeløse kjærlighet
Du er min mentor
Og mester
Du er jordens hersker
Du ser alt som skjer
Og velsigner hver sjel
Takk Jesus for din gave til alle

fredag 16. mars 2012

Aldri alene…


Jeg vandrer ikke alene
når jeg har Jesus i mitt hjerte...

Han leder meg til
kjærlighet og glede…

Han er alltid tilstede
gjennom hele livet…

Å tro på Ham er å ha
frelse i mitt sinn…

Så kjærligheten alltid slipper inn!

Lys | Bønn


Jeg folder
mine hender i bønn

Ber om Din kjærlighet 
i mitt liv

Takker for Din beskyttelse

I en verden som noen ganger
virker så stor…
når jeg selv er så liten

Jeg folder hendene mine i bønn
og takker for at Du finnes

Slik at jeg kan vende meg til Deg
når jeg trenger
å lette mitt hjerte
og få lys i livet mitt…

Alltid


Alltid er Han den Ene
Vi er ikke alene
Når vi kan be i bønn
I navnet til Hans Sønn
Med vår glede eller sorg
Troen blir vår borg
Som beskytter mot farer
Og vår kjærlighet i livet bevarer

torsdag 15. mars 2012

Tro


Blant alle dørene
er det en som alltid står åpen…

Den stenges aldri
og bærer ingen nøkkel…

Ingen nektes adgang
til dets kamre…

Det er troens dør
som ønsker alle velkommen inn!

Gaven


Himmelen er så stor
og jeg så liten...

Der oppe et sted er Gud
og ser når jeg er sliten...

Han passer på alt Han har skapt
både deg og meg
som Sin skapelses skatt

Med bønn som redskap
er vi utstyrt…

Med svar på bønn
er vi velsignet…

Med kjærlighet som den største gaven
er vi beriket med visdom
som beseirer graven!

I midten


Tilbake til senter...
Det første i midten
av meg

Sentrum av den jeg er...
På grunn av bønn
samles jeg

I min tro finnes roen
til å være et helt
menneske

Troen på Jesus
gir meg liv i livet

Innsikt i kjærlighet
og tro på håpet
om å være meg

Elsket av Ham
til evig tid