Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
tirsdag 27. mars 2012

Evig liv


Det finnes et liv
i lysets vei…

Det er den retningen
Jesus viser deg…

Kjærligheten gror
i Hans navn…

Livet leves
til evig tid…

Fryd over frelsen
som er gitt…

Den største gaven
har vi fått…

Gitt til oss ved
troen på Kristi kors… 

Ingen kommentarer: