Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
torsdag 14. juni 2018

Sjel

Livets start
der begynnelsen fødes

Stjernen i deg skapes
og du formes til den du er

Sjelen lyser klart
for øyne som ser med hjertet

Og det Gode i oss gjenkjenner
kjærlighetens pust av liv

Som kler 
evighetens stjernehimmel
over vår eksistens


Og lover oss et evig liv
i en fullkommen tilværelse 
hos vår Skaper