Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
lørdag 27. mai 2017

Veien til livet

Å velge Deg
til å følge meg
gjennom livet
i alle dets faser
er å si ja til kjærligheten

Aldri vandrer jeg alene
med Jesus ved min side

Mine steg inn i fremtiden
vil alltid være ledet
av troens lys
og være fylt med håp

I Deg
finner jeg veien til livet