Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
lørdag 22. mars 2014

Velsignelse | Takk

Til Deg gir jeg
all min takk

Alt det gode
kommer fra Deg

I Din kjærlighet
velsignes jeg rikelig

Du passer på meg
og alle jeg er glad i

Du gir meg trygghet og ro
og passer alltid på
at alt går bra

Du gir meg øyeblikk
av lykke
og lar gleden ta bo i meg

I Din kjærlighet
finnes det alltid
en plass for meg

I min tro på Deg
svarer Du med
å gjøre godt mot meg

Jeg takker Deg i bønn
med et takknemlig hjerte
for alle dine velsignelser
som gjør mitt liv rikt

i Din kjærlighet…

fredag 14. mars 2014

Bønn | Takk

I bønn jeg folder mine hender
for be til Deg min Gud

Du hører på mine trengsler
og veileder meg med Dine bud

Du tar i mot min takk
som jeg ønsker å gi

Og Du velsigner meg rikelig
i mitt jordlige liv

I bønn gir Du plass til både
håp og takk

Og troen på Deg
er bønnens prakt

Ved bønn gir Du meg
en mulighet til
å fortelle Deg
alt jeg ønsker og vil

Og å takke for Din kjærlighet

som varer i all evighet…