Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
torsdag 8. mai 2014

Vår Gud | Forent i kjærlighet

Min Gud som er større enn alt
Min Gud med en evig kjærlighet
Min Gud som verner og elsker meg

Din Gud som er og alltid har vært
Din Gud med et løfte om evig frelse
Din Gud som verner og elsker deg

Vår Gud som har skapt vår verden
Vår Gud som har gitt oss liv
Vår Gud som verner og elsker oss

Vår Gud forener oss i kjærlighet

og lar oss vokse trygt i våre liv… nå og til evig tid