Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
mandag 16. april 2012

I Din kjærlighet


Til tro… fra håp
om kjærlighet

Håp om at Du er alltid
tilstede…

Fra evighet til evighet
er Du det konstante
som gir liv til alt og alle

I alt Du har skapt
er det Din kjærlighet
som er det største
jeg kan få…

Til tro fra håp
i Din kjærlighet vandrer jeg nå

torsdag 12. april 2012

Vekst | Håp


Tilblivelsen av lys
Det gode gryr

Meg i helhet
Undrende på dag
Tittende opp på stjernene

Håp fyller tanken
Tro fødes i det lille
Jeg vokser

Det åndelige fyller troen
Håpet vil og er alltid

Tilstede er vekst

Tro | Vei


Jeg går på troens vei
men jeg går ikke alene

I Ditt lys
som stråler mot meg
finner jeg frem 

Du går sammen med meg
og holder min hånd

Livet berikes
av å gå med Deg

Det fylles med Din kjærlighet
for hvert skritt jeg tar

Du passer på meg
og viser meg
hvilken vei jeg skal gå

I troen på Deg
er jeg trygg når jeg går

Med min hånd i Din
på troens vei gjennom livet

mandag 9. april 2012

Treet | Vekst


I kjærligheten fra Deg
vokser det en kime i meg

Du har sådd et frø
som vokser i Ditt lys

Næret av Ditt ord
spirer frøet til et tre

Røttene står trygt
forankret i troen

Stammen vokser
og strekker seg
mot himmelen

Løvverket  kroner treet
og gir det sin form

Slik Du gir meg
min form
når jeg vokser i Deg

lørdag 7. april 2012

Søken…


Jeg lette etter Deg
overalt jeg kom

En søken etter
å tilhøre Deg

Til jeg hørte det hvisket
ømt inne i meg

At Du alltid hadde vært
i min nærmeste nærhet

Du aldri hadde forlatt meg
i mitt hjerte fant jeg Deg

Tro | Hjerte

Jesus lys i livet
fra det fødte

Ingen selvfølge
men den største gaven

Hans velsignelse
springer ut 
fra Livets kilde

Livet viser Jesus storhet
og velsignelsen i å være
til i Ham

I Hans kjærlighets favn
vokser takknemligheten
over å være

Bønnhørt i navnet hans
tar hjerte imot troen
på Jesus

Ydmyk over privilegiet
fylles livet med takk... 

onsdag 4. april 2012

Tro | Håp | Kjærlighet


Alltid er Du med oss
ingen er alene i Deg

I Deg er det en trygg havn
Du verner om oss

Fra Deg kommer
alt det gode

Til oss sender Du gavene
tro håp og kjærlighet

Troen lar oss se
og i takknemlighet
ta imot dem

Disse største velsignelsene
til alt som er skapt...