Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
søndag 19. oktober 2014

Livets gave

Jeg ber en bønn
til Deg
med håp i hjerte
om
Jesu Frelse
som gir evig liv
i Din kjærlighet…

Du tar imot meg
og lar meg være
et av dine barn…

Du velsigner meg
med Din kjærlighet
i livet mitt
og gir meg et løfte om evig liv…

Du verner om meg
og lar meg være elsket…

Du leder mine steg
og viser meg rett vei…

Du gir meg liv til å leve
nå og alltid…

Jeg ber en bønn
til Deg
med takk for livets gave i all evighet…


I bønn

Jeg ber en bønn
om å få leve i Din kjærlighet…
Jeg ber en bønn
om å få bli ledet av Ditt Ord….
Jeg ber en bønn
om frelse i Jesus…

Du svarer på min bønn
med å la meg være elsket...
med å gi meg en Bibel å lese i...
med å ta meg imot med åpne armer...

Jeg ber en bønn
om håp for fremtiden…

Du svarer på min bønn
med soloppganger hver morgen...
med stjerner på nattehimmelen...
med nye muligheter
for hvert døgn
til å leve i Din kjærlighet…

lørdag 4. oktober 2014

Å få se...

Å få se Din Kjærlighet
berike mitt liv…

Å få se Din Nåde
forandre mitt liv…

Å få se Dine Velsignelser
gi meg livsglede…

Å få se Ditt Ord
gi meg retning i livet…

Å få se Din Frelse
gjøre meg født på ny…

Å få se at  jeg finner
de største gavene av alt i livet mitt…

I troens gaver fra Deg… er det jeg hviler blikket mitt på…

torsdag 2. oktober 2014

Livsvandring | I deg

Du puster liv
i meg
sånn at jeg blir født på ny

Du gir meg
nye øyeblikk av liv
for hvert sekund
jeg lever

Du beriker meg
med å fylle meg
med livslyst

Du følger meg
alltid steg for steg
på min livsvandring

Du passer på
at jeg ikke faller
når jeg går fremover
på min vei
gjennom livet

Du er min støtte og hjelp
gjennom livets motbakker

Du velsigner meg
med livets gaver

Du gir meg
Tro, Håp og Kjærlighet

Slik at jeg undres
over Din godhet
i takknemlighet
over å få lov til å være elsket av Deg… på min livsvandring…