Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
søndag 10. februar 2019

Født på ny

Jeg ber en bønn 
og overgir meg 
til Guds plan 
for min gjenfødelse
fra Frelsens forvandlende kraft

I Jesus gave på korset 
blir jeg født på ny

Og jeg vokser i evnen 
til å elske andre og meg selv

I det Den Hellige Ånd 
fyller meg med Guds Nåde og KjærlighetJesu kjærlighetsspråk

Dine Ord sunget til meg 
på kjærlighetsspråket Ditt
som har knekt koden min
og åpnet hjertet mitt for Deg

Erstatter frykten med håp
Ensomheten med tosomhet
Sorgen med varmende trøst 
Ulykkelighet med nyfunnet livsglede

Og jeg lar Deg nære røttene mine
mens jeg blomstrer i Din nærhet

Der jeg stadig står stødigere i eget liv
elsket frem av Deg og Din hengivende Nåde tirsdag 16. oktober 2018

Livsdører

Hver dør
har sin fasong

Hver sin farge

Hvert sitt nøkkelhull
og hver sin nøkkel

Nøklene finnes
på gullfat
på stier
i skjulte øyeblikk
og i livets mange vendinger

Dører må velges

Noen må lukkes
andre må åpnes
og noen må bare passeres i fred 

Mine nøkler
søker å låse opp dører
som leder meg nærmere Deg

Ikke fordi Du noen gang 
ikke er nær meg

Men for å kunne elske Deg mer
må jeg gå gjennom 
mine egne låste dører

For å finne meg selv elsket i Dine armer