Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
tirsdag 16. oktober 2018

Livsdører

Hver dør
har sin fasong

Hver sin farge

Hvert sitt nøkkelhull
og hver sin nøkkel

Nøklene finnes
på gullfat
på stier
i skjulte øyeblikk
og i livets mange vendinger

Dører må velges

Noen må lukkes
andre må åpnes
og noen må bare passeres i fred 

Mine nøkler
søker å låse opp dører
som leder meg nærmere Deg

Ikke fordi Du noen gang 
ikke er nær meg

Men for å kunne elske Deg mer
må jeg gå gjennom 
mine egne låste dører

For å finne meg selv elsket i Dine armer


torsdag 6. september 2018

Lys etter natt

Jeg lar tonene Dine
forsiktig hviske meg våken

Lar Deg forvandle 
søvnens drømmer
til morgenes lys
som lokker meg kjærlig
til å åpne øynene
og møte dagen i Din kjærlighetsfulle nåde

Mens Du står og venter med åpne armer
klar til å vise meg et nytt liv

Der det gamle legges bak meg
og natten forvandles til dag

Hvor Du lyser vei
ved å skinne så klart 
at jeg ser meg selv 
reflektert  i Dine øyne
som en elsket 
og ny skapning
som Du har satt fri 
fra fryktens slaveri

Jeg åpner hendene mine i bønn
og gir hjertet mitt til Deg
i tusen biter
med håp og takk
for et nytt liv i vente

Der Du forsiktig
med en Frelsers kjærlighet
tar imot hele meg

Og holder meg samlet
til Du har formet meg hel igjen i Din kjærlighetmandag 9. juli 2018

Menneske uten dybde

Menneske uten brønn
å drikke fra.

Uten et dyp å se
ned i, uten sitt
indre rom.

Platt menneske som er
Grunt.

Jeg vil ikke være
en rett strek.

Jeg vil være en bue
med kurve.