Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
tirsdag 30. september 2014

Levende i Deg

Din kjærlighet
Rommer livet…
Gir plass til alle…
Er større enn alt…

Din kjærlighet
Gir håp til trøtte sjeler…
Gjør troen sterk…
Skaper takknemlige hjerter…

Din kjærlighet
Frelser de som søker Deg…
Gir livet en mening…
Lover oss en himmel i fremtiden…

Din kjærlighet
Lyser opp sinnene våre…
Viser oss veien fremover…
Og gir stegene våre retning…

Din kjærlighet gjør oss født på ny… og lar oss bli levende i Deg


lørdag 20. september 2014

Himmel på jord

I Dine Hender
legger jeg mitt liv…

Under Dine Vinger
søker jeg ly…

I Din Kjærlighet
vokser jeg meg sterk…

I Din Nåde
finner jeg tilgivelse…

I Din Frelse
gir Du meg et løfte om evig liv…

I Ditt Ord
finner jeg svar…

I troen på Deg
får jeg en forsmak
av himmelens gleder
mens jeg vandrer her på jorden…


mandag 8. september 2014

I Guds Hender

Én Gud…
En tro…
En bønn
opp til himmelen..

Nådens frelse…
Jesu gave…
Et evig liv
fra vår Allmektige Gud

Alltid er vi elsket…
Aldri er vi forlatt…

Våre hjerter i bønn…
Våre liv i Guds Hender…

Våre daglige steg
ledet av våre skytsengler
sendt til oss fra Ham…

Han hører
våre bønner alltid
og gir oss svar…

Hans Faderlige Hånd
verner om våre liv…

I vår tro på Gud
lever vi
for alltid i kjærlighet…


Uendelig | Kjærlighet

Uendelig kjærlighet…
Evig nåde…

Bønnesvar på lite og stort
Du hører hver eneste bønn…

Våre hjerter
tas vare på av Deg…

Våre liv fylles
med glede…

I trygghet lever vi
med Din Frelses gave…

Her på jorden
har du skapt alt…

Godt er Ditt skaperverk…
Vakker er vår jord…

I takk ber vi
til Deg hver dag
Du hører vår bønner
og gir oss svar…

Din godhet
finner våre hjerter
og gjør oss åpne
for å ta imot
et liv kjærlighet
i Dine trygge hender
hvor du leder oss
på rett vei gjennom hele livet
herifra og til evigheten…