Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
mandag 8. september 2014

I Guds Hender

Én Gud…
En tro…
En bønn
opp til himmelen..

Nådens frelse…
Jesu gave…
Et evig liv
fra vår Allmektige Gud

Alltid er vi elsket…
Aldri er vi forlatt…

Våre hjerter i bønn…
Våre liv i Guds Hender…

Våre daglige steg
ledet av våre skytsengler
sendt til oss fra Ham…

Han hører
våre bønner alltid
og gir oss svar…

Hans Faderlige Hånd
verner om våre liv…

I vår tro på Gud
lever vi
for alltid i kjærlighet…


Ingen kommentarer: