Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
mandag 16. april 2012

I Din kjærlighet


Til tro… fra håp
om kjærlighet

Håp om at Du er alltid
tilstede…

Fra evighet til evighet
er Du det konstante
som gir liv til alt og alle

I alt Du har skapt
er det Din kjærlighet
som er det største
jeg kan få…

Til tro fra håp
i Din kjærlighet vandrer jeg nå

Ingen kommentarer: