Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
lørdag 7. april 2012

Tro | Hjerte

Jesus lys i livet
fra det fødte

Ingen selvfølge
men den største gaven

Hans velsignelse
springer ut 
fra Livets kilde

Livet viser Jesus storhet
og velsignelsen i å være
til i Ham

I Hans kjærlighets favn
vokser takknemligheten
over å være

Bønnhørt i navnet hans
tar hjerte imot troen
på Jesus

Ydmyk over privilegiet
fylles livet med takk... 

Ingen kommentarer: