Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
torsdag 14. mars 2013

Evig elsket


Din kjærlighet…

Dyp som havet
Høy som fjelltoppene

Din kjærlighet…

Gir styrke til å leve
Gir håp til livet

Din kjærlighet…

Ivaretar de
som tror på Deg

Din kjærlighet…

Fyller troens skattkammer
fullt av rikdommer

Din kjærlighet...

Gir et varig løfte
om evig liv og frelse

Din kjærlighet...

Gjør hver av dine små… til evig elsket i Din kjærlighet