Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
lørdag 17. september 2016

Himmelens gaver

En lite stjerneskare
av lysende engler
som overbringer et budskap
om kjærlighet fra Gud

En allmektig og god Gud
som lover å passe på oss
En som alltid er
har vært
og vil alltid være

En evig kjærlighet
med frelsens nåde i Jesus
Hans enbårne Sønn

En invitasjon til å tro
og få Gud sin kjærlighet
i våre liv
En gave via frelsen
gratis og basert på nåde

Englene skinner
og ønsker oss velkommen
til å åpne hjertene våre
og ta imot himmelens gaver