Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
lørdag 26. mars 2016

Påsken

En tid for ettertanke
og for ro
til å kjenne etter
hva frelsen betyr

En tid for feiring
av påskens budskap
og Jesu oppstandelse
som ga oss muligheten til et evig liv
sammen med Gud

En høytid
med både sorg
og glede

Og med et evig løfte
om frelse
til alle som tror på
og tar imot
påskebudskapet

Ingen kommentarer: