Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
søndag 10. februar 2019

Født på ny

Jeg ber en bønn 
og overgir meg 
til Guds plan 
for min gjenfødelse
fra Frelsens forvandlende kraft

I Jesus gave på korset 
blir jeg født på ny

Og jeg vokser i evnen 
til å elske andre og meg selv

I det Den Hellige Ånd 
fyller meg med Guds Nåde og KjærlighetJesu kjærlighetsspråk

Dine Ord sunget til meg 
på kjærlighetsspråket Ditt
som har knekt koden min
og åpnet hjertet mitt for Deg

Erstatter frykten med håp
Ensomheten med tosomhet
Sorgen med varmende trøst 
Ulykkelighet med nyfunnet livsglede

Og jeg lar Deg nære røttene mine
mens jeg blomstrer i Din nærhet

Der jeg stadig står stødigere i eget liv
elsket frem av Deg og Din hengivende Nåde