Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
tirsdag 16. oktober 2018

Livsdører

Hver dør
har sin fasong

Hver sin farge

Hvert sitt nøkkelhull
og hver sin nøkkel

Nøklene finnes
på gullfat
på stier
i skjulte øyeblikk
og i livets mange vendinger

Dører må velges

Noen må lukkes
andre må åpnes
og noen må bare passeres i fred 

Mine nøkler
søker å låse opp dører
som leder meg nærmere Deg

Ikke fordi Du noen gang 
ikke er nær meg

Men for å kunne elske Deg mer
må jeg gå gjennom 
mine egne låste dører

For å finne meg selv elsket i Dine armer