Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
mandag 18. desember 2017

I Din nåde

I Ditt blikk
ser jeg at jeg er elsket
av min Skaper

Du smiler anerkjennende
til meg
og gir meg en unik verdi
i Dine øyne

I Din nåde
finner jeg frelsens gave

Og et løfte om å bli satt fri
i Din kjærlighet

Til å leve livet mitt på jorden
som Ditt elskede barn

I ly under Dine beskyttende vinger
som du holder over meg
for hvert steg jeg tar
inn i fremtiden
som ligger åpen foran meg


mandag 11. desember 2017

Kjærlighetens gave

Du har gitt oss
den største gaven
som ingenting
kan overgå verdien av

Du har gitt oss en gave
som gjør at vi kan se oss selv
og våre medmennesker
som verdsatte og elsket

Du har gitt oss en gave
som omfavner oss på alle kanter
og gir håp til å se fremover

Du har gitt oss en gave
til å kunne være trygge i Deg
og i hverandre

Du har gitt oss en gave
som gir livet mening

Du har gitt oss
kjærligheten i gave

Og den lar du romme oss alle
i Ditt elskende blikk på skaperverket