Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
torsdag 21. mai 2020

Å vende hjem

I Ditt blikk
finner jeg 
på nytt 
veien hjem

Der Du ser
på meg
med øyne
som rommer
en uuttømmelig kilde av kjærlighet

Idet du lar meg 
komme tilbake til Deg

Elsket og holdt rundt
av Dine beskyttende armer

Og trygt og nært i hjertet Ditt
hvor jeg alltid egentlig har hørt tilsøndag 3. mai 2020

Livets vei

Å ikke vite alt

Men det
å allikevel vite nok

Til å leve her og nå

Uten å snuble i fortiden
på vei inn i fremtiden

Når jeg skal finne
min egen livsvei

Og skape mitt
eksistensielle avtrykk

Fra å
bare være til
slik som akkurat jeg er skapt

Mens troen på Jesus
er min ledestjerne
på Livets vei hjem til Gud