Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
onsdag 7. november 2012

Troens landskap


I troens
landskap ligger…

Håpets veier…
Kjærlighetens horisonter…
Lysets muligheter…

Et evig landskap
lyst opp av troens gave…

Hver dag og natt
leder Jesus
sine vandrere
steg for steg på riktig vei…

Tillitsfull vandring
i troens landskap
fører stegene trygt fremover…

Til evig liv og frelse…

mandag 5. november 2012

Jesu gave


Det tidløse i oss
er evigheten

Vunnet ved tro
på Jesu oppstandelse

I Hans gave til verden
ligger frelsen

Klar til å ta imot
hver eneste en
som søker Ham

Ingen gave er større
enn at Han
ga sitt liv for oss

Og lot oss få del
i kjærligheten Hans

Han døde for oss
og stod opp
som levende igjen

Så vi kunne
få ha tro
på et evig liv

Guds Sønn 
passer på oss
nå og alltid

I fra himmelen 
hos vår Far...