Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
fredag 14. mars 2014

Bønn | Takk

I bønn jeg folder mine hender
for be til Deg min Gud

Du hører på mine trengsler
og veileder meg med Dine bud

Du tar i mot min takk
som jeg ønsker å gi

Og Du velsigner meg rikelig
i mitt jordlige liv

I bønn gir Du plass til både
håp og takk

Og troen på Deg
er bønnens prakt

Ved bønn gir Du meg
en mulighet til
å fortelle Deg
alt jeg ønsker og vil

Og å takke for Din kjærlighet

som varer i all evighet…

Ingen kommentarer: