Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
fredag 15. september 2017

Min skatt

Du er min største glede
i livet
og Du har fått hele meg
i gave

Jeg er Din
med alt jeg er
og vil noen gang være

Å få eie en del av Din kjærlighet
gjør meg rikere
enn jeg noen gang forventet å bli

Og jeg gjemmer Deg
innerst i hjertet mitt
der Din plass er trygg
som den mest dyrebare skatten
Du er for meg

Ingen kommentarer: