Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
onsdag 20. september 2017

Hender i bønn

To hender
foldet i bønn

Ett håp
i Guds egen Sønn

Tre ting
som er viktigere enn alt
tro, håp og kjærlighet
fra evighet til evighet

Ingen kommentarer: