Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
fredag 9. desember 2016

I tro

Tro er bærebjelken
i livet

Tro bærer en frem
på en stødig kurs

Tro viser hvilken vei
som leder hjem
til himmelen

Tro er der man
henter styrken
til å stå stødig
i livets stormer

Tro er gleden
som deles med takk
i livets oppturer

Tro er kjærlighet
som gjør oss hellige
og fulle av livskraft

Tro er nåden
som gjør oss perfekte
i all vår uperfekthet

Ingen kommentarer: