Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
torsdag 8. desember 2016

Julen | Tid

Julen er en tid 

for glede
for håp
for å se hverandre
og anerkjenne hverandre

For å tro på et mirakel
da Gud ble menneske
og åpenbarte seg i Jesus
i en stall i Bethlehem 

Julen er en tid
for å gi til og å ta imot
de små barna i oss
som er verdifulle og unike
og som aldri blir større
enn det de er elsket

Ingen kommentarer: