Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
søndag 20. mai 2018

Ord av liv

Ord 
som bygger opp

Ord 
som rekker ut en hånd

Ord 
som snakker et hjertespråk

Ord
som har åpne armer 

Ord
som klemmer og holder rundt

Ord
som vil oss vel

Ord
som følger oss hele livet 

Ord
som gir håp og en fremtid

Ord
som tror på det gode i oss

Ord 
som gir liv 
i en verdsatt tro på Livets Skaper
Ingen kommentarer: