Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
lørdag 3. mars 2018

Evig kjærlighet

Fra før jeg ble skapt
elsket Du meg

Du skapte meg
med ømhet
for Ditt Skaperverk

Du elsker meg
med en evig kjærlighet

som aldri tar slutt

Jeg tar imot
med et åpent hjerte
Din altomfattende kjærlighet

Hjertet mitt fylles
med en uuttømmelig glede
som kommer fra
å være elsket av Deg

I all tid
som har vært
er og kommer
kler Du meg
i kjærlighetens svøpe

Å være elsket av min Skaper
gir håp til troen
om å være god nok
i en verden full av tvil
og i møte 
med sårbar ensomhet


Ingen kommentarer: